Van de Bestuurstafel

Verslag Algemene ledenraad 8 mei 2024.

Woensdag 8 mei waren 68 leden aanwezig  op de jaarlijkse ALV van de SDZ. Twee agendapunten sprongen eruit. De nieuwe Statuten en de Financiële zorgen. Om met dat eerste te beginnen kan ik U melden dat 64 leden hun goedkeuring hebben gegeven aan de nieuwe statuten, er was 1 lid niet akkoord en 3 leden hebben zich van stemming onthouden.  Na de vergadering hebben nog een drietal leden zich gemeld met een akkoord op het voorstel. Omdat bij de vergadering niet de helft + 1 van het aantal leden aanwezig was, zullen we op de slotmiddag nog een tweede vergadering hieraan wijden. De reeds ingebrachte schriftelijke stemmen tellen dan mee. We mogen dus aannemen dat we uw goedkeuring hebben voor de nieuwe statuten. Waarvoor onze dank.