Leesclub

Afgelopen seizoen hebben we ook een start gemaakt met de leesclub. Onder coördinatie van Anja Huikeshoven  kwamen een aantal dames bij elkaar om een boek dat iedereen had gelezen te bespreken. Er was zoveel belangstelling dat er misschien een tweede groep wordt gevormd, want 7 pp is het maximum, dat de bibliotheek stelt. De bibliotheek moet immers dat aantal boeken beschikbaar hebben voor de deelnemers. Eén vraagje: Zijn er helemaal geen heren, die graag een boek lezen??