VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 8 mei 2024 houden we onze Algemene Ledenraad. Naast de ‘gewone’ agendapunten zijn er twee punten die extra aandacht verdienen: onze financiële situatie en de nieuwe statuten.

Met betrekking tot de nieuwe statuten melden we U het volgende. Het concept van de nieuwe statuten liggen ter inzage in De Duinpan, bovendien zijn deze op de website gepubliceerd. Volgens de bestaande statuten kunnen geen nieuwe statuten worden vastgesteld wanneer er niet minimaal de helft +1 van het aantal leden aanwezig is. We hopen op een grote opkomst maar of er op 8 mei 150 leden aanwezig zijn… dat betwijfelen we. We zullen dus formeel een tweede bijeenkomst nodig hebben en dat wordt dan 26 juni. We gaan op 8 mei de statuten wel bespreken en schriftelijk in stemming brengen. De schriftelijke stemmen nemen we mee naar de tweede vergadering op 26 juni. Bij de stemming kunnen de statuten alleen worden goedgekeurd of afgekeurd. Er is geen mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen.

Met betrekking tot onze financiële situatie moeten we helaas onze grote zorgen uitspreken. Op 8 mei gaan we die uitgebreid bespreken. Ik meld hierbij wel alvast dat wij zelf drie oplossingen zien:

1.       We verdubbelen de contributie en/of gaan een eigen           bijdrage vragen bij diverse activiteiten;

2.       We verlaten De Duinpan en zoeken naar alternatieve         locaties;

3.       We heffen onszelf op;

4.       …….Suggesties die van Uw kant komen tijdens                     de vergadering.

U leest het goed. Hele pittige beslissingen. Het is daarom heel erg belangrijk dat U in grote getale aanwezig bent. Dus:

Komt allen naar de Ledenvergadering op 8 mei!

Bijgaand treft U de volledige uitnodiging + agenda aan.